ASUS ROG GX800VH ohje

background image

FI11770

Ensimmäinen painos

Elokuu 2016

E-käyttöopas

background image

2

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Tekijänoikeustiedot

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää,

tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun

ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK

COMPUTER INC:n (“ASUS”) erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN “SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA

TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI

KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT,

TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA

MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN

LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET,

LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN

KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä

tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai

selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN

INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA,

JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA

MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen

osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan

vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan

lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista

vahingoista tai mistä tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä

takuuasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan

lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat

tässä takuuasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja

jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.

ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN

KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI

KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT TAI

TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA

ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Käy monikielisillä Internet-sivuillamme osoitteessa https://www.asus.com/support/

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

3

Sisältö

Tietoja tästä käyttöoppaasta .................................................................................6

Tämän käyttöoppaan merkintätavat ....................................................................... 8
Kuvakkeet .......................................................................................................................... 8
Typografia ......................................................................................................................... 8

Turvallisuus- ja varotoimenpiteet ........................................................................9

Kannettavan tietokoneen käyttö .............................................................................. 9
Kannettavan tietokoneen ylläpito ............................................................................ 10
Oikea hävittäminen ....................................................................................................... 11

Luku 1: Laitteiston asetus

Tutustuminen kannettavaan tietokoneeseen .................................................14

Näkymä päältä ................................................................................................................. 14
Pohja.................................................................................................................................... 19
Oikea puoli ........................................................................................................................ 21
Vasen puoli ........................................................................................................................ 22
Etupuoli .............................................................................................................................. 25
Näkymä takaa .................................................................................................................. 26

Tutustuminen nestejäähdytteiseen telakkaan (tietyissä malleissa) ........27

Näkymä päältä ................................................................................................................. 27
Vasen puoli ........................................................................................................................ 29
Etupuoli .............................................................................................................................. 30

Luku 2: Kannettavan tietokoneen käyttö

Näin pääset alkuun ...................................................................................................32

Kannettavan tietokoneen telakointi (tietyissä malleissa) ................................ 32

Lataa kannettava tietokone ...................................................................................34

Avaa näyttöpaneeli nostamalla ................................................................................. 37
Paina virtapainiketta...................................................................................................... 38
Kannettavan tietokoneen poistaminen telakasta (tietyissä malleissa) ....... 39
Kosketuslevyn käyttö .................................................................................................... 40

background image

4

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Näppäimistön käyttö ................................................................................................47

Toimintonäppäimet ....................................................................................................... 47
Windows® 10 -näppäimet ........................................................................................... 48
Numeronäppäimistö ..................................................................................................... 49

Luku 3: Työskentely Windows® 10:lla

Käynnistäminen ensimmäistä kertaa .................................................................52
Käynnistä-valikko .......................................................................................................53
Windows®-sovellukset .............................................................................................55

Työskentely Windows®-sovelluksilla ....................................................................... 56
Windows®-sovellusten mukauttaminen ................................................................ 56

Tehtävänäkymä ..........................................................................................................59
Snap-ominaisuus .......................................................................................................60

Napsauta kohdepisteitä ............................................................................................... 60

Toimintakeskus ...........................................................................................................62
Muut näppäimistön pikavalinnat ........................................................................63
Yhdistäminen langattomiin verkkoihin ............................................................65

Wi-Fi-yhteys ...................................................................................................................... 65
Bluetooth .......................................................................................................................... 66
Airplane mode (Lentokonetila).................................................................................. 67

Yhdistäminen langallisiin verkkoihin ................................................................68
Kannettavan tietokoneen sammuttaminen ....................................................70
Kannettavan tietokoneen asettaminen lepotilaan .......................................71

Luku 4: Virta päällä -itsetesti (POST)

Virta päällä -itsetesti (POST) ..................................................................................74

POST-tilan käyttö BIOS-asetuksiin siirtymiseen ja vianetsintään .................. 74

BIOS ................................................................................................................................74

Siirtyminen BIOS-asetuksiin ........................................................................................ 74
BIOS-asetukset ................................................................................................................. 75

Järjestelmän palautus ..............................................................................................85

Palautusvalinnan suorittaminen ............................................................................... 86

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

5

Luku 5: Kannettavan tietokoneen päivittäminen

Lokeron kannen irrottaminen ...............................................................................90
Random Access Memory (RAM) -moduulin asentaminen ..........................96
M.2-kortin asentaminen ..........................................................................................98

Vinkkejä ja Usein kysyttyä

Hyödyllisiä vinkkejä kannettavan tietokoneen käytöstä .............................102
Usein kysyttyä laitteistosta .....................................................................................103
Usein kysyttyä ohjelmistosta .................................................................................106

Liitteet

Yleiskatsaus ....................................................................................................................... 110
Verkkoyhteensopivuusilmoitus ................................................................................. 110
Ei-puheäänilaitteisto .................................................................................................... 110
FCC-lausunto .................................................................................................................... 113
FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus ............................................................................. 114
CE-merkkivaroitus .......................................................................................................... 114
Langaton käyttökanava eri alueilla .......................................................................... 115
Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat .................................................. 115
UL-turvallisuushuomautukset ................................................................................... 117
Virtaturvallisuusvaatimus ............................................................................................ 118
Huomautuksia TV-virittimestä ................................................................................... 118
REACH-huomautukset .................................................................................................. 118
Macrovision Corporationin tuotehuomautus ...................................................... 118
Suojautuminen kuulovauriolta .................................................................................. 118
Eri maiden varoitukset Pohjoismaiden varoitukset (litium-ioniakut) .......... 119
CTR 21 -hyväksyntä
(kannettaville tietokoneille, joissa on sisäänrakennettu modeemi) ............. 121
ENERGY STAR –yhteensopiva tuote ......................................................................... 123
Globaalien ympäristösäädösten vaatimustenmukaisuus ja vakuutus ....... 124
ASUS-kierrätys/Palautuspalvelut .............................................................................. 124

background image

6

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas